Protectia Datelor cu Caracter Personal

Home / Protectia Datelor cu Caracter Personal

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC SINOPSIS CE SRL denumită în continuare Societatea, își asumă să respecte principiile și regulile privind protecția datelor cu caracter personal.
si
SC CLINICA DE OFTALMOLOGIE DOCTOR DIACONU SRL denumită în continuare Societatea, își asumă să respecte principiile și regulile privind protecția datelor cu caracter personal.
Pentru prestarea activității medicale este necesar să avem acces și să utilizăm o serie de informații referitoare la datele dumneavoastră personale și la starea dumneavoastră de sănătate. Aceste date le obținem fie direct de la dumneavoastră, fie de la terțe părți, inclusiv din baze de date publice. Colectăm, utilizăm şi transferăm datele dumneavoastră personale prin sisteme de procesare fie automate, fie pe hârtie.
Putem colecta următoarele tipuri de date personale:

 • Informaţii de identificare personală, cum ar fi numele, adresa de domiciliu, data naşterii, sexul, şi numărul de telefon de la domiciliu;
 • CNP-ul, în scopul facturării;
 • Detaliile de contact ale familiei în caz de urgenţă;
 • Informaţii despre starea de sănătate, inclusiv tratamente medicale anterioare;
 • Imaginea dumneavoastră (în fotografii și înregistrări video)
 • Scopurile prelucrării datelor
  Datele personale sunt procesate pentru asigurarea serviciilor medicale, studiilor medicale, activității de prevenție, managementul actului medical și alte scopuri legale și uzuale legate de afaceri.
  Cadrul legal pentru prelucrarea datelor
  Aceste modalități de utilizare a datelor personale se bazează pe unul dintre următoarele temeiuri juridice, după caz:

 • Necesitatea de a vă procesa datele personale pentru executarea contractului încheiat între noi;
 • Obligațiile legale ale Societății;
 • Interesele legitime de afaceri ale Societății; și
 • In unele circumstanțe specifice și limitate, consimțământul dumneavoastră.
 • Date personale sensibile
  Prin prisma contractului încheiat între noi, procesăm date personale sensibile, în principal privind sănătatea dumneavoastră. Pentru protejarea drepturilor dumneavoastră, am implementat mecanisme adecvate de protecţie a confidenţialităţii.
  Divulgări și categorii de beneficiari
  Vă putem divulga date personale în scopuri legitime către:

 • Alte entităţi, asocieri, subcontractori, distribuitori sau furnizori Societății ce efectuează servicii în numele companiei în scopurile menţionate mai sus;
 • O organizaţie nou formată sau aflată în poziţie de cumpărător, dacă Societatea este implicată într-o fuziune, vânzare sau transfer al unora sau al tuturor unităţilor sale;
 • Orice destinatar, dacă acest lucru ne este impus prin lege, de exemplu printr-un ordin judecătoresc sau prin legislația aplicabilă;
 • Orice destinatar, cu consimțământul dumneavoastră; sau
 • Orice destinatar, în situaţii rezonabile de urgenţă în care sunt puse vieţi în pericol.
 • Transferurile internaţionale
  Datele personale nu vor fi transferate în afara României.

  Exactitate
  Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete şi actuale. Reţineţi că responsabilitatea cu privire la acurateţea datelor personale este şi a dumneavoastră. Vă rugăm să ne anunțați în cazul oricăror modificări ale datelor dumneavoastră personale.

  Drepturile dumneavoastră referitoare la datele personale
  Accesarea, rectificarea și transmiterea. Vă puteți accesa în mod rezonabil datele personale aflate în evidențele Societății. De asemenea, aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incomplete, incorecte sau învechite. În măsura prevăzută de legislația aplicabilă, puteți solicita și transmiterea datelor personale pe care ni le-ați furnizat către dumneavoastră sau către o altă companie.

  Ștergerea. Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale, în măsura în care legislația aplicabilă permite acest lucru. Acest lucru se aplică, de exemplu, dacă datele dumneavoastră sunt învechite sau procesarea nu este necesară sau este ilegală; dacă vă retrageți consimțământul pentru procesarea de către noi pe baza acestuia; sau dacă stabilim că trebuie să acceptăm o obiecție pe care ați ridicat-o privind procesarea de către noi. În unele situații, poate fi necesar să vă păstrăm datele personale în temeiul obligațiilor noastre juridice sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea împotriva unei revendicări legale.

  Restricționarea procesării. Opunerea la prelucrare. În mod similar, și dacă legislația aplicabilă prevede acest lucru, ne puteți solicita să restricționăm procesarea datelor dumneavoastră personale în timpul soluționării solicitării sau reclamației dumneavoastră cu privire la (i) corectitudinea datelor dumneavoastră personale, (ii) interesele noastre legitime legate de procesarea acestor date sau (iii) caracterul legitim al activităților noastre de procesare. De asemenea, puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale dacă doriți să le utilizați în scopuri de introducere de acțiuni judecătorești.

  Vă respectăm dreptul de a obiecta la orice utilizări sau divulgări ale datelor dumneavoastră personale care nu sunt (i) prevăzute de lege, (ii) necesare pentru îndeplinirea unei obligații contractuale sau (iii) necesare pentru satisfacerea unei nevoi legitime a Societății. Dacă nu sunteţi de acord, vom colabora cu dumneavoastră pentru a găsi o soluţie rezonabilă. De asemenea, vă puteți retrage oricând consimțământul pentru procesarea datelor personale de către noi pe baza acestuia.

  Vă puteți exercita aceste drepturi în mod gratuit contactând Societatea. În unele situații, Societatea poate refuza să dea curs sau poate impune limitări asupra drepturilor dumneavoastră dacă, de exemplu, există șanse ca solicitarea să afecteze negativ drepturile și libertățile Societății sau ale altor entități, să prejudicieze executarea sau aplicarea legii, să interfereze cu litigii în derulare sau viitoare sau să contravină legislației aplicabile. În toate cazurile, aveți dreptul să formulați o plângere către autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

  Securitatea datelor
  Societatea ia măsuri de precauţie pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării incorecte şi accesului neautorizat, divulgării, modificării şi distrugerii. Am luat măsurile tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a proteja sistemele informatice care stochează datele dumneavoastră personale și solicităm prin contract distribuitorilor noștri și furnizorilor noștri de servicii protejarea datelor dumneavoastră personale.

  Păstrarea datelor
  Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pentru perioada necesară atingerii obiectivului pentru care acestea au fost colectate și pentru orice perioadă ulterioară conform cerințelor legale sau atât cât este permis de legislația aplicabilă. Politicile noastre de păstrare reflectă statutul aplicabil al termenelor de prescripție și prevederile legale. Pentru a obține informații asupra stocării unei anumite categorii de date, vă puteți adresa Societății.

  Cum să ne contactați și să obțineți informații suplimentare
  Dacă aveți întrebări privind această informare sau dacă sunteți de părere că datele dumneavoastră personale nu sunt gestionate în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu această notificare sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protectia Datelor cu Caracter Personal , Dl. Viorel Comisu, tel. 0726175946 , e-mail comisuv@hotmail.com

   

  Procedura data protection Clinica Dr. Diaconu
  Procedura data protection Sinopsis
  Procedura exercitare drepturi persoana vizata

  Anexe:

   

  Clinica De Oftalmologie Doctor Diaconu SRL

  Formular cerere acces date

  Formular retragere consimțământ

  Formular opoziție prelucrare date

  Formular exercitare drepturi

   

  Sinopsis CE SRL

  Formular cerere acces date

  Formular retragere consimțământ

  Formular opoziție prelucrare date

  Formular exercitare drepturi