Protectia Datelor cu Caracter Personal

Home / Protectia Datelor cu Caracter Personal

Procedură privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către
Clinica De Oftalmologie Doctor Diaconu SRL și de către Sinopsis CE SRL, denumită în continuare Societatea, are dreptul să își exercite, în relație cu Societatea și cu referire la datele cu caracter personal prelucrate de Societate toate drepturile prevăzute de Regulamentul 679/2016.

În acest sens, persoana ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de Societate, denumită în continuare Persoana Vizată, va adresa o cerere către dl. Viorel Comisu (email – comisuv@hotmail.com). Cererea poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură dovada transmiterii.

Persoana Vizată poate utiliza unul dintre formularele atașate prezentei proceduri sau poate formula o cerere al cărei conținut îl va stabili conform voinței proprii.

În cel târziu 30 de zile de la primirea cererii, dl. Viorel Comisu va transmite Persoanei Vizate răspunsul Societății față de cererea transmisă.

 

Anexe:

 

Clinica De Oftalmologie Doctor Diaconu SRL

Formular cerere acces date

Formular retragere consimțământ

Formular opoziție prelucrare date

Formular exercitare drepturi

 

Sinopsis CE SRL

Formular cerere acces date

Formular retragere consimțământ

Formular opoziție prelucrare date

Formular exercitare drepturi